Daarna is het van belang dat mensen in de toekomst uit deze problemen blijven. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar de oorzaak van de problemen, hier wordt uitgebreid aandacht aan besteed om de cliënt een duidelijk inzicht te geven in zijn eigen handelen en gedrag.

Daarna stellen we een maatplan op waarin de valkuilen en kwaliteiten van de cliënt in kaart worden gebracht en de kwaliteiten en extra tools op de juiste punten worden ingezet.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt om zo zelfstandig mogelijk zijn zaken te regelen. Hoe meer betrokken de cliënt is, hoe meer inzicht, hoe meer overzicht en succes.

Werkwijze:
-Een positieve houding met de blik vooruit.
-Geduldig en in beweging.
-Op zoek naar mogelijkheden
-Met zachte dwang en op tijd confronterend.


 
     
 
terug naar Thuis