Budgetcoaching en Schuldhulpverlening

 
 

Onze maatschappij hangt van geld aan elkaar, zonder geld kom je nergens. Daarom is het van erg groot belang om je financiële situatie op orde te hebben en te weten waar je financiële grenzen liggen.
Een gezonde financiële situatie creëren; geeft rust, overzicht en inzicht.
Er zijn verschillende oorzaken en redenen waarom mensen in de financiële problemen geraken.
De oplossing begint altijd bij het onder ogen zien van je concrete financiële situatie.

Taken van de budgetcoach:
*samen met de client de huidige financiële situatie in kaart
* creëren van overzicht en rust.
* prioriteiten stellen
* overgaan tot actie
* samen met de client gezond financieel plan maken

 

 
  volgende pagina  
 
terug naar Thuis